27.04.2009

Ґендерна стратегія для КВП

Державний департамент України з питань виконання покарань

Реалізація принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

Стратегія

2009 рік

  1. Створити експертну робочу групу з впровадження ґендерних підходів в роботі Державного департаменту України з питань виконання покарань
  2. Призначити радника з ґендерних питань Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань.
  3. Провести ґендерний аналіз кадрового складу апарату Державного департаменту України з питань виконання покарань і галузі в цілому.
  4. Розробити робочий план реалізації принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на 2009 рік.
  5. Включити питання подолання ґендерного насильства і насильства в сім’ї в програму службової підготовки.