АДВОКАЦІЯ

23.01.2016

ПРОБЛЕМА

 

Проблема, яка вимагає політичного рішення

 

МЕТА  Й ЗАВДАННЯ

 

Мета: викладення загального результату, який планується досягти

Завдання: послідовні кроки в досягненні мети

 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

 

Політики, на яких ви намагаєтеся вплинути для підтримки ідеї

 

ПОБУДОВА ПІДТРИМКИ

 

Побудова коаліції з іншими групами, організаціями чи людьми, які будуть підтримувати ідею

 

ШЛЯХИ КОМУНІКАЦІЇ

 

Засоби, якими послання потрапляють до різних груп

 

ФОНДРЕЙЗИНГ

Визначення та залучення ресурсів для впровадження кампанії з адвокації

 

ВПРОВАДЖЕННЯ

 

Комплекс запланованих заходів для досягнення завдань адвокації

 

РОЗРОБКА ПОСЛАННЯ

 

Положення, призначені різним групам; визначають проблему, стан і описують діяльність, за допомогою якої можна проблему вирішити