Рівні права та можливості жінок і чоловіків у місцевому саморядуванні

11.03.2021
Пропонуємо вашій увазі посібник "Рівні права та можливості жінок і чоловіків у місцевому саморядуванні: стандарти, пріорітети, поради".

Розроблено за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні».
Довідник пропонує уніфікований підхід до врахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у системі місцевого само- врядування в Україні. Він пояснює наявні стандарти, допомагає визнача- ти пріоритети та завдання діяльності місцевої ради у різних сферах, дає поради і приклади. Тут наведений і перелік нормативно-правових актів, що можна використати в роботі, та короткий глосарій застосованих у виданні термінів з ґендерної проблематики.

Видання призначено для використання в органах місцевого самовряду- вання, системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників і заступниць, посадових осіб місце- вого самоврядування та депутатів місцевих рад, а також усім, хто цікавиться питаннями ґендерної рівності та недискримінації.